Dafydd

6

Pen-blwydd Hapus Dafydd yn 6 oed! Cariad Mawr gan Mam, Dad, Awen a'r teulu oll. xxx