Dafydd a Siôn

6

Pen-blwydd Hapus fechgyn! Cariad mawr iawn gan Mami, Dadi, Elin, Ffion, Cerys a Ioan. x