Dafydd

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dafydd oddi wrth Dadi, Mami a'r teulu oll a pawb ar Fferm Pantgwine!