Dafydd

4

Pen-blwydd Hapus Dafydd yn 4 oed. Dyma dy ben-blwydd cyntaf yng Nghymru ers symud o Seland Newydd. Mwynha dy ddiwrnod arbennig. Cariad mawr, Mam, Dad a Tomos. xxx