Dafydd

3

Pen-blwydd Hapus i ti Dafydd yn 3 oed. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Fflur a'r teulu oll. x