Dafydd

3

Pen-blwydd Hapus i ti Dei yn 3 oed. Llwyth o swsus a lot o gariad gan Mam, Dad, Megan a'r teulu i gyd.