Dafydd

1

Pen-blwydd Hapus i Dafydd. Cariad mawr, Mam, Dad a'i chwaer fawr Ela.