Dafydd

5

Pen-blwydd Hapus Dafydd! Cariad mawr gan Mam, Dad, Awen a'r teulu oll. xxx