Cynan

1

Pen-blwydd cyntaf hapus iawn i ti Cynan. Cariad mawr gan Mam, Dad, Dyfan a’r teulu i gyd. xxx