Cynan

1

Pen-blwydd Hapus a llawen iawn i Cynan yn flwydd oed. Cariad mawr a llwyth o swsus gan Mam, Dad, Alaw a’r teulu i gyd. xxx