Cynan

3

Pen-blwydd Hapus i Cynan yn 3 oed. Cariad mawr gan Dad, Mam a Benji’r ci.