Cynan

7

Pen-blwydd Hapus Cynan yn 7 oed! Diolch am wneud i ni chwerthin pob dydd! Cariad mawr a lot fawr o swsus oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Rheon, Nain a Taid Coblyn a Nain a Taid Cae’r Eos. xxx