Cynan

6

Pen-blwydd Hapus Cynan. Cariad mawr Dad, Mam, Nela a'r teulu i gyd.