Cynan

4

Pen-blwydd Hapus i ti Cynan yn 4 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fach Elan a’r teulu oll.