Cynan

5

Pen-blwydd Hapus anferthol i ti Cynan yn 5 oed! Cariad mawr oddi wrth Rhys, Geth, Ynyr, Enlli, Llanw, Alun, Llio, Lleucu a Beca. xxxx