Cybi

4

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Cybi. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Alffi a’r teulu oll.