Cybi

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti. Cariad mawr, Mam, Dad, Alffi a’r teulu oll.