Cybi

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Cybi. Gobeithio y cei di ddiwrnod arbennig iawn. Cariad mawr iawn gan Dad, Mam a Robin. xxx