Celyn

5

Pen-blwydd Hapus Celyn! Joia dy ddiwrnod. Cariad mawr, Mam, Dad, dy frawd bach Gruffydd, Bow y ci a’r teulu i gyd.