Ceinwen

6

Pen-blwydd Hapus mawr i Ceinwen. Llawer iawn o gariad oddi wrth Dadi, Mami, Betsan a'r holl deulu. Xxx