Carys Mair Jones

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Carys! Cariad, Mam, Dad, Dewi a Gwyn. xxxx