Carys

6

Pen-blwydd Hapus iawn Carys yn 6 oed. Llawer o gariad a chwtshys oddi wrth Mami, Daddy, dy chwaer fach Elen a’r teulu i gyd. xxx