Cari

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 1 oed. Ble mae’r amser wedi mynd! Mwynha dy ddiwrnod yn dathlu efo’r holl deulu. Cariad mawr a swsus gan Dad, Mam a dy frawd mawr Dylan.