Cari

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Cari yn 6 oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Cerys, Dafydd, Rhys a’r teulu oll. xx