Caleb

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Caleb yn 2 oed. Swsus mawr gan Mami, Dadi a dy chwiorydd fawr Hâf ac Anwen. xxx