Caio Wyn

2

Pen-blwydd Hapus i Caio. Cariad mawr gan Mam, Dad, ei chwaer fach Lwsi, Mali'r ci a'r hogiau i gyd.