Caio

6

Pen-blwydd Hapus mawr iawn Caio. Mwynha dy ddiwrnod. Cariad mawr Mam, Efa, Nain, Taid a Sion. xxx