Caio

2

Pen-blwydd Hapus Caio! Caru ti i’r lleuad ac yn ôl oddi wrth Lois dy chwaer fawr. xx