Caio

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Caio yn chwech oed! Gobeithio y cei di lot o hwyl yn dathlu efo dy deulu a dy ffrindiau. Llond trelar Taid o gariad gan Dad, Mam, Gwil dy frawd bach a’r teulu i gyd. xxx