Cain

7

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i Cain! Llond trol o gariad a swsus oddi wrth Dad, Mam, Saul, Hedd, Seren y ci a'r teulu oll. xxx