Buddug

4

Hip hip hwre, mae Buddug yn bedair oed! Pen-blwydd Hapus iawn i ti gan dy frawd mawr Ynyr a Mam a Dad!