Buddug

6

Pen-blwydd hapus iawn i ti Buddug yn chwech oed. Dim gormod o gandi fflos nawr neu fydd y tylwyth teg ddim moyn mwy o dy ddannedd di! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Bedwyr a’r teulu i gyd, yn arbennig Dyddgu’r ci. Joia’r dathlu!