Brynmor

4

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Brynmor Eifion! Joia’r dathlu! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd Aneirin a’r teulu i gyd. xxx