Bleddyn

6

Pen-blwydd Hapus iawn yn 6 oed Bleddyn! Mwynha dy barti! Cariad mawr a swsus oddi wrth Myfyr, Mam, Dad a’r teulu i gyd!