Bedwyr

1

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Bedwyr Edward bach ni yn 1 oed! Cariad mawr gan Dad, Mam, Clara, Robin, Elain a'r teulu oll. xxxx