Bedwyr

4

Pen-blwydd hapus iawn i Bedwyr yn bedair oed. Gyda chariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fawr Buddug, Mam-gu, dy ddau dad-cu ac wrth gwrs Dyddgu’r ci.