Bedw

3

Pen-blwydd Hapus i ti Bedw! Gobeitho i ti joio dy barti Sam Tân! Llawer o gariad, Mami, Dadi, Myfi a Deio, y cŵn Magi, Popi a Peni a’r teulu cyfan. xxx