Bedo Wyn

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Bedo Wyn yn 6 oed! Mwynha dy hun! Llawer o gariad Dad, Mam, Madi Jên, Jaco Llewelyn a'r teulu i gyd! xxx