Bedo

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Bedo yn 3 oed. Llawer iawn o gariad a llond trelar o swsus gan Dad, Mam, Iago, Eldra a’r teulu i gyd. xxxxx