Beca Gres

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ferch fach annwyl dros ben. Mi rwyt ti werth y byd! Caru ti i’r lleuad ac yn ôl oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Cian a'r teulu i gyd. x.x