Aron

3

Pen-blwydd Hapus i ti Aron yn 3 oed. Llond trelar o swsus i ti gan Dad, Mam, dy chwaer fawr Greta, dy frawd bach Guto a’r teulu i gyd. xx