Aria

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Aria yn 5 oed! Joia dy ddiwrnod arbennig a dy barti! Dymuniadau gorau a cariad mawr iawn i ti gan Mam, Dad, dy chwaer fach Esmi a'r teulu i gyd! xxx