Anni

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Anni! Mwynha dy ddiwrnod a dy barti. Cariad Mawr a lot o swsus oddi wrth Mam, Dad, Nel a Gwenno y cwn ac Oscar y gath. xx