Anna

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Anna! Joia’r dathlu! Cariad a swsus mawr iawn i ti oddi wrth Dadi, Mami, Gwil a’r teulu i gyd. xxx