Ania

1

Pen-blwydd Hapus Ania Del. Mae’r flwyddyn wedi hedfan! Cariad mawr Mam, Dad a dy frawd mawr Alffi.