Ania

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ania yn 2 oed. Cariad Mawr oddi wrth Dad, Mam, Eila a'r teulu i gyd. xxx