Ani

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 6 oed! Mwynha dy ddiwrnod. Cariad mawr gan Mam, Dad, Efa a'r teulu oll!