Amig

7

Pen-blwydd Hapus i Amig yn saith oed. Mae Mam, Dad, dy frawd bach Isag a'r teulu oll yn gobeithio y cei di ddiwrnod llawn hwyl a chwerthin.