Alys-Enlli

5

Pen-blwydd Hapus mawr gan Mami, Dadi a dy chwaer fach Llio Fôn a swsus a hygs mawr.