Alys

6

Pen-blwydd Hapus Alys. Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam a Tomi. xx